• És molt senzill. El mètode Pilates és una tècnica que es practica amb ajuda de màquines especialment dissenyades per a tal efecte. La seva concepció original i l’exercici seriós del mètode fins als nostres dies excloeixen la pràctica en classes massives d’aquesta tècnica. En conseqüència, la seva eficàcia depèn de l’atenció personalitzada.

(+) info

 • No, però normalment les persones lesionades poden practicar-lo sense dificultats

(+) info

 • Si, recentment s’ha produït una massificació de la tècnica, però no tot el que s’anuncia com a ‘Mètode Pilates’ ho és. El verdader mètode és una tècnica molt precisa i requereix una formació ample i exigent. La seva fama es deu a que és tracta d’una tècnica totalment nova i especial. Pilates es posiciona entre la fisioteràpia i el gimnàs clàssic, però també ofereix una forma de practicar esport sense castigar el cos. Moltes persones que coneixen o han practicat altres alternatives per mantenir-se en forma busquen una tècnica corporal més adaptada a les seves condicions i al seu cos. Pilates respon a aquesta inquietud.

(+) info

 • És molt senzill; Authentic Pilates és el mètode original que posa en pràctica troballes i ensenyaments del seu creador, J.H. Pilates. Altres tècniques són derivats del mètode original.

(+) info

 • Per la seva serietat, qualitat i professionalitat. Tots els professors han rebut una formació extensa en la teoria i la pràctica del mètode i poden impartir classes a qualsevol tipus de persona, lesionada o no. També posseeixen un profund coneixement de les màquines originals, els seus fonaments, la seva relació amb el cos humà i les seves possibilitats. Pilates no es practica només en el terra o amb una màquina, sinó que implica l’ús de tot un sistema d’aparells.
 • Una classe d’Authentic Pilates garantitza un tractament personalitzat, complert i original y potencia els avantatges derivats dels exercicis i l’ús de les màquines. Sovint, en modificar un mètode es perden les qualitats específiques dels exercicis y en conseqüència els beneficis que aquests reporten.

(+) info

 • Abans de res, és necessari preguntar si les classes oferides estan a càrrec de professors certificats. La professionalitat és molt important; el cos és massa valuós com per posar-lo en mans d’una persona a qui li podrien mancar els coneixements necessaris. En segon lloc s’ha de preguntar quin tipus de Pilates s’imparteix. No totes les tècniques són iguals i un estudi ha d’oferir transparència sobre el servei que presenta als seus clients.

  En últim lloc, s’ha d’esbrinar si l’estudi compta amb el parc de màquines necessari. Aquest requisit és imprescindible, ja que les màquines, originàriament dissenyades per J. H. Pilates, formen part integral de la pràctica del mètode.

 • En resum, Pilates sense màquines, no és Pilates; molts estudis ofereixen només una part del mètode sencer, la qual cosa implica un desconeixement de la seva essència i possibilitats.

  I tal com succeeix amb altres disciplines corporals, les versions light de la tècnica Pilates, aplicades desaprensivament, sense coneixement complert i profund del mètode, poden resultar més perjudicials que benèfiques.