• Conceptes, historial i fonaments del Mètode Pilates
 • Nivell bàsic en el Reformer i Colxoneta
 • Disseny de classe segons la necessitat de cada client
 • Màquines que formen el cos del sistema (Cadillac, Cadira eléctrica, Cadira Wunda, Goma elàstica, Cercle màgic, Pared, Barril gran, Barril petit, Peses)
 • Nivell intermedi de Colxoneta y Reformer
 • Cronologia d’introducció del exercicis de Colxoneta i Reformer de forma passiva segons les necessitats de cada client
 • Exercicis de sistema per ajudar a la introducció dels exercicis anomenats
 • Evolució del plantejament de sistema de nivell bàsic a al sistema intermedi de cada client (Cadillac, Peses, Cadira Wunda, Cadira eléctrica, Barril petit, Barril gran, Cercle Màgic, Pedi-pole)
 • Reincerció dels exercicis de nivell bàsic retirats per temes patològics depenent de l’evolució de cada client i de cada patologia
 • Evolució del sistema intermedi per preparar el nivell avançat en la Colxoneta i el Reformer (Cadillac, Cadira Elèctrica, Barril Gran, Cercle Màgic a la colxoneta, Sac, Corrector de columna).
 • Classe de cadira Wunda (o cadira Wunda, com a introducció per al nivell avançat en el Reformer com la Colxoneta)
 • Classe de Reformer avançat (nivell avançat i estrella)
 • Cronologia d’introducció dels exercicis de reformer avançat.
 • Evolució dels exercicis de nivell bàsic a avançat (forma final)
 • Colxoneta de nivell avançat
 • Cronologia d’introducció dels exercicis de colxoneta avançada
 • Evolució dels exercicis de nivell bàsic a avançat (forma final)
 • Colxoneta en el Cadillac y Reformer en la colxoneta.
 • Patologies en classes de Pilates i exercicis d’arxius